Zriaďovateľom študentského Kina KLAP je Filmová a televízna fakulta Vysokej školy Múzických umení.

Konceptu študentského kina je okrem organizačného tímu prispôsobená aj celková idea KLAPu ako kultúrneho priestoru, ktorý chce v súlade s mladou identitou jeho organizátorov prinášať do ponuky bratislavských podujatí čo najprogresívnejšie a najsviežejšie trendy v slovenskej i svetovej kinematografii a produktívne ju tak obohacovať. Od začiatku svojej existencie teda Kino KLAP kladie dôraz na projekcie filmov, ktoré diváci nemajú možnosť vidieť nikde inde na Slovensku, ako aj ich obohacovanie o lektorské úvody či diskusie s tvorcami. Jadro programovej ponuky preto tvoria práve bloky krátkometrážnych filmov, či už sa jedná o krátke filmy renomovaných tvorcov, alebo špecifické bloky študentských filmov. Bežný divák sa ku krátkym študentským filmom okrem festivalovej ponuky dostáva iba veľmi problematicky. Starostlivo zostavené bloky krátkometrážnych filmov bývajú spojené jednotnou nosnou témou. Návštevníci tak majú možnosť zoznámiť sa s príbehmi a témami, ktoré sú pre nastupujúcu generáciu talentovaných tvorcov hraných, dokumentárnych a animovaných filmov z celého sveta, najatraktívnejšie. Predstavované sú aj pre mladú generáciu umelcov charakteristické experimentálne a nekonvenčné postupy. Aj vďaka nim tak návštevník dostáva možnosť nahliadnuť do budúcnosti svetovej aj domácej kinematografie.

(kinosála kino KLAP)

X
X